Varstvo osebnih podatkov,
splošni pogoji poslovanja

Kljub temu, da gre za odnos, ki vsebuje elemente poslovne narave, veljajo isti zakoni in pravice, ki veljajo za zdravstvene storitve. To pomeni, da vas med drugim ščiti Zakon o varovanju osebnih podatkov in Zakon o varovanju medicinskih podatkov. Prav tako veljajo Evropske direktive. Zame velja kodeks etike inštituta na katerem sem se usposobila za terapevtsko delo. Prav tako pa moram upoštevati kodeks etike SKZP (slovenska krovna zveza za psihoterapijo) in društva SINTA, članica katerih sem. V prvih urah obiskovanja terapij se podpiše delovni dogovor v katerem so zajete pravice in dolžnosti ter splošni, poslovni del. Moje delo je supervizirano. Supervizije so anonimne, to pomeni, da se osebne podatke klienta zakrije in se poskrbi za to, da ni prepoznan. Podatkov o klientih se ne zbira, niti se jih ne izrablja.

Elektronski naslov, ki ga uporabite v kontaktnem obrazcu ter drugi osebni podatki, ki jih vnesete na spletni strani terapija-svetovanje.si se ne delijo z nikomer drugim, ne uporabljajo se za marketinške namene ali namene oglaševanja.

Stopimo v kontakt

Vprašajte ali rezervirajte sestanek spodaj.
V nujnih primerih se obrnite na osebnega zdravnika ali pokličite (01) 520-99-00.

040 395 587

karoli.barbara@gmail.com